Pakket Veilig en gezond werken Uitgebreid

  • U krijgt uw eigen account op MijnStigas.nl. Hier inventariseert u zelf online de risico’s op uw bedrijf en maakt u een plan van aanpak om ze te beheersen*. Hiermee voldoet u meteen aan de wettelijke eisen
  • De Stigas Servicedesk staat klaar om al uw vragen over veilig en gezond werken, wettelijke verplichtingen, de Arbocatalogus en cursussen te beantwoorden.
  • U krijgt een signaal als uw risico-inventarisatie een update moet krijgen (na 4 jaar**).
  • Op het Stigas preventiespreekuur kunt u persoonlijk uw vraag voorleggen aan de Stigas bedrijfsarts of preventieadviseur.
  • U ontvangt op uw verzoek brochures en folders over veilig en gezond werken.
  • U krijgt korting op het uurtarief voor aanvullende diensten door uw Stigasadviseur (€ 97,- in plaats van € 126,25).

Extra ten opzichte van Pakket A:
De Stigasadviseur komt bij u op het bedrijf en ondersteunt u bij het uitvoeren en toetsen van de risico-inventarisatie en het maken van het plan van aanpak.

Tarief pakket B: € 142,- per jaar (tarief 2018, exclusief btw). Leden van CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG en LTO Nederland betalen € 112,- per jaar (tarief 2018, exclusief btw)

Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Sazas (AVAZ), krijgen bovendien 50 procent korting op pakket B

* Voor een volledige uitvoering en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie door een Stigasadviseur op uw bedrijf betaalt u een toeslag van € 558,-.

** Soms geldt een kortere periode om te actualiseren, bijvoorbeeld als u VCA-gecertificeerd bent. Voor zorgboerderijen geldt ook een kortere periode om te actualiseren. Daarom geldt voor zorgboerderijen een afwijkend tarief.