Pakket Veilig en gezond werken Uitgebreid

  • U krijgt uw eigen account op MijnStigas.nl. Hier inventariseert u zelf online de risico’s op uw bedrijf en maakt u een plan van aanpak om ze te beheersen*. Hiermee voldoet u meteen aan de wettelijke eisen
  • De Stigas Servicedesk staat klaar om al uw vragen over veilig en gezond werken, wettelijke     verplichtingen, de Arbocatalogus en cursussen te beantwoorden.
  • U krijgt een signaal als uw risico-inventarisatie een update moet krijgen (na 4 jaar**).
  • Op het Stigas preventiespreekuur kunt u persoonlijk uw vraag voorleggen aan de Stigas bedrijfsarts of preventieadviseur.
  • U ontvangt op uw verzoek brochures en folders over veilig en gezond werken.
  • U krijgt korting op het uurtarief voor aanvullende diensten door uw Stigasadviseur (€ 97,- in plaats van € 126,25).

Extra ten opzichte van Pakket A:
De Stigasadviseur komt bij u op het bedrijf en ondersteunt u bij het uitvoeren en toetsen van de risico-inventarisatie en het maken van het plan van aanpak.

Tarief pakket B: € 142,- per jaar (tarief 2018, exclusief btw). Leden van CUMELA Nederland, Branchevereniging VHG en LTO Nederland betalen € 112,- per jaar (tarief 2018, exclusief btw)

Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Sazas (AVAZ), krijgen bovendien 50 procent korting op pakket B

* Voor een volledige uitvoering en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie door een Stigasadviseur op uw bedrijf betaalt u een toeslag van € 558,-.

**  Soms geldt een kortere periode om te actualiseren, bijvoorbeeld als u VCA-gecertificeerd bent. Voor zorgboerderijen geldt ook een kortere periode om te actualiseren. Daarom geldt voor zorgboerderijen een afwijkend tarief.

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden vindt u hier de oplossingen en aanbevelingen.
Gezond en veilig werken begint met het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor uw sector is er een branche RI&E gemaakt. U kunt de RI&E digitaal invullen.
Stigas heeft voor u een reeks hulpmiddelen geselecteerd die de lichamelijke belasting kunnen verminderen.